Bilik bazası
Texniki işçi
Kompterlərdə və saytlarda yaranmış kiçik problemlərin həll qaydası

Videoda aşağıdakı problemlərin həll qaydası göstərilib:
1) Keş yaddaşın silinməsi
2) İnternetin sürətinin yoxlanılması
3) Sürət az olduqda atılacaq addımlar
4) Monitorun ekran parlaqlığının azaldıb-artırılması
5) Proyektorun komputerə qoşulması
6) İnternetlə bağlı nasazlığın aradan qaldırılması
Bizimlə əlaqə
digitalskills@alg.team
support_digitalskills@alg.team