Bilik bazası
Müəllim / Metodist
METODISTLƏR ÜÇÜN
Metodistlər tərəfindən dərslərin keçirilməsinə nazərət və yoxlama meyarları haqqında
Bizimlə əlaqə
digitalskills@alg.team
support_digitalskills@alg.team